RESGUARD DE 7ª Edició de la Cursa de la Dona de Castelló d'Empúries