LLISTA D'INSCRITS    Resguard     WEB de la cursa    Reglament


Participants
dorsal Participant Modalitat Club
120BALMAñA GALLEGO, MARIAMarxa Llarga 11km
121MOLAS PLA, JORDIMarxa Llarga 11km
1CAMPO LERMA, LEYDI VANESSAMarxa Llarga 11km
2LERMA MARTINEZ, CELENEMarxa Llarga 11km
122GARRIGA, ELIMarxa Curta 3,5km
3PEREZ CATALAN, JOSEMarxa Llarga 11km
4SALA ARMENGOL, MARTAMarxa Llarga 11km
5PEREZ SALA, ANDREUMarxa Llarga 11km
123FRANCO BORREGO, ROSAMarxa Curta 3,5km
124ARMENGOL JORDA, ROSAMarxa Curta 3,5km
125MUñOZ GONZALEZ, CRISTINAMarxa Curta 3,5km
126MUñOZ GONZALEZ, DARYLMarxa Curta 3,5km
6FERNáNDEZ CABEZAS, PEDRO MARIAMarxa Llarga 11kmGRATANúVOLS
127GAROLERA VALLMAJOR, MARIAMarxa Curta 3,5kmGRATANúVOLS
128CUFI TERMA, MARIA TERESAMarxa Curta 3,5kmGRATANúVOLS
7HARO BERTRAN, MONTSERRATMarxa Llarga 11km
8PULÍ HARO, CARLOTAMarxa Llarga 11km
9PULÍ HARO, ISAACMarxa Llarga 11km
10PULÍ DIESTRO, ISAACMarxa Llarga 11km
11ROMERO PLAZAS, JAVIERMarxa Llarga 11km
129BLANQUEZ, GLORIAMarxa Curta 3,5km
130CARMONA, JOSEMarxa Curta 3,5km
131CARMONA, ADRIAMarxa Curta 3,5km
132CARMONA, BERTAMarxa Curta 3,5km
133MARTíN ZAMORANO, MíRIAMMarxa Curta 3,5km
134MORENO MARTíN, LEIREMarxa Curta 3,5km
135MORENO MARTíN, ÀLEXMarxa Curta 3,5km
136ZAMORANO MARTíNEZ, MARíAMarxa Curta 3,5km
12LLORENS CUFí, MIQUELMarxa Llarga 11km
137MARTÍN RUIZ, ANTONIOMarxa Curta 3,5km
138MARTÍN ZAMORANO, VIRGINIAMarxa Curta 3,5km
139PÉREZ MARTÍN, LAIAMarxa Curta 3,5km
13RODRíGUEZ BAENA, MERITXELLMarxa Llarga 11km
140ESTEBAN GóMEZ, FRANCISCO JAVIERMarxa Curta 3,5km
141ESTEBAN RODRíGUEZ, ÁLVAROMarxa Curta 3,5km
142ESTEBAN RODRíGUEZ, MAIAMarxa Curta 3,5km
143GARCíA BOU, MARIA JOSéMarxa Curta 3,5km
144LYRIO GARCíA, LAURAMarxa Curta 3,5km
14SáNCHEZ RIZOS, JUAN EMILIOMarxa Llarga 11km
15CULLELL GUIDUX, ORIOLMarxa Llarga 11km
145PERICH, SANDRAMarxa Curta 3,5km
146GUERRERO, GALAMarxa Curta 3,5km
147GUERRERO, NORAMarxa Curta 3,5km
148TARIFA VALERO, SOLEDADMarxa Curta 3,5km
149HERNÁNDEZ MESA, ADELAMarxa Curta 3,5km
150LOIS MAS, SERGIMarxa Curta 3,5km
151LOIS HERNÁNDEZ, JÚLIAMarxa Curta 3,5km
152LOIS HERNÁNDEZ, EMMAMarxa Curta 3,5km
153GARCíA PERA, VANESSAMarxa Curta 3,5km
154JUANOLA PONT, JOANMarxa Curta 3,5km
155JUANOLA GARCíA, MARCMarxa Curta 3,5km
16MAZANEC, ELENAMarxa Llarga 11km
17MAZANEC, MATHIAS BENEDICTMarxa Llarga 11km
18MAESTRA GARRIDO, ABRAHAMMarxa Llarga 11km
19GARRIDO ORTUñO, SUSANAMarxa Llarga 11km
20MAESTRA RAMIREZ, TONIMarxa Llarga 11km
156CAñIZARES COMINO, CRISTINAMarxa Curta 3,5kmESCOLA TAIALà
157TEIXIDOR CAñIZARES, LAIAMarxa Curta 3,5kmESCOLA TAIALà
21LANZAS VICARIO, JENNIFERMarxa Llarga 11km
22KADUK AGUILAR, ARANíMarxa Llarga 11km
158MARTíNEZ DEVESA, ALBERTMarxa Curta 3,5km
159MARTíNEZ LAGOS, GERARDMarxa Curta 3,5km
160MARTíNEZ LAGOS, LIAMarxa Curta 3,5km
23DEL CABO PACHECO, MARIAMarxa Llarga 11km
24VERBANCK DEL CABO, SONNYMarxa Llarga 11km
25DEL CABO PACHECO, DOLORSMarxa Llarga 11km
161SEGURA BENALAQUE, ESTHERMarxa Curta 3,5km
162ESPINOSA SEGURA, CARLAMarxa Curta 3,5km
163ESPINOSA SEGURA, ADRIàMarxa Curta 3,5km
164ESPINOSA BERNAL, DAVIDMarxa Curta 3,5km
165CABEZAS GARCIA, MIGUELMarxa Curta 3,5km
166ROSEL MARTINEZ, DOLORESMarxa Curta 3,5km
167ARJONA MURIEL, ANTONIOMarxa Curta 3,5km
168BOLLO OSORIO, MARIANAMarxa Curta 3,5km
169RAMIREZ TORRES, ANTONIOMarxa Curta 3,5km
170RODAS GONZALEZ, DOLORESMarxa Curta 3,5km
171BRAMON VILARNAU, TERESAMarxa Curta 3,5km
26GONZALEZ BELLO, LOLIMarxa Llarga 11km
27MORILLAS ROMERO, ROSAMarxa Llarga 11km
28PERICH TARIFA, MIREIAMarxa Llarga 11km
29MASSOT BROSSA, JAUMEMarxa Llarga 11km
30MASSOT PERICH, AINAMarxa Llarga 11km
31MASSOT PERICH, JÚLIAMarxa Llarga 11km
32ELIAS BRAMON, RAQUELMarxa Llarga 11km
33MATAS BUSQUETS, ANNAMarxa Llarga 11km
34BOSCH, MIAMarxa Llarga 11kmGIRUNNERES
35TRIAS CAMPAñA, MòNICAMarxa Llarga 11kmGIRUNNERES
36ALBERTÍ SERRA, PEREMarxa Llarga 11kmATLETISME GIRONA
37ZURUTUZAR URQUIA, CRISTINAMarxa Llarga 11kmGIRUNNERES
38PEREZ ABAD, ANDRESMarxa Llarga 11km
39SERRA ALBERTI, SUSANAMarxa Llarga 11km
40VILLALBA RUEDA, LOLIMarxa Llarga 11km
41RIERA TORNéS, GEMMAMarxa Llarga 11km
172SENS JANÉ, XAVIERMarxa Curta 3,5km
173SENS GARCIA, LAIAMarxa Curta 3,5km
174SENS GARCIA, JÚLIAMarxa Curta 3,5km
42MARTíNEZ CANTERO, JUANMarxa Llarga 11km
43LAZA, DANIELMarxa Llarga 11km
44LAZA GONçALVES, DAVIDMarxa Llarga 11km
45GONçALVES RIZZATO, OLIVIANE CARLAMarxa Llarga 11kmGIRONA
175QUINTANA FONT, ALBERTMarxa Curta 3,5km
176JUANOLA FORROY, SILVIAMarxa Curta 3,5km
177QUINTANA JUANOLA, BERTAMarxa Curta 3,5km
46ESCALERA LOPEZ, MIGUELMarxa Llarga 11km
47BERNABé MIMBRERO, GUILLEMMarxa Llarga 11km
178QUINTANA JUANOLA, BIELMarxa Curta 3,5km
48BERNABé MORA, TONIMarxa Llarga 11km
49MIMBRERO ESTEBAN, MONICAMarxa Llarga 11km
179GAGEA, IULIAN MARIUSMarxa Curta 3,5kmESCOLA TAIALA
180GAGEA, IOANA NARCISAMarxa Curta 3,5kmESCOLA TAIALA
181GAGEA, KEVIN GABRIELMarxa Curta 3,5kmESCOLA TAIALA
182GAGEA, MAYA GABRIELAMarxa Curta 3,5kmESCOLA TAIALA
50TURC, KARLMarxa Llarga 11kmESCOLA TAIALA
51TURC, ARTHURMarxa Llarga 11kmESCOLA TAIALA
183BACA RODRíGUEZ, CAROLINAMarxa Curta 3,5km
184FERRAN BACA, LAIAMarxa Curta 3,5km
52CODINA ROBLEDILLO, PILARMarxa Llarga 11km
185RODRíGUEZ AGUILERA, MIREIAMarxa Curta 3,5km
53RODRíGUEZ AGUILERA, LAIAMarxa Llarga 11km
54MARTINEZ CANTERO, PRAXEDESMarxa Llarga 11km
55MARTINEZ CANTERO, MARIA ASUNCIONMarxa Llarga 11km
186GIMENO LUCENA, ALBAMarxa Curta 3,5km
187GIMENO LUCENA, DOLORSMarxa Curta 3,5km
188DOMINGUEZ GIMENO, ROYMarxa Curta 3,5km
56FLORES SALDAñA, SUSANAMarxa Llarga 11km
57CUENCA, XAVIMarxa Llarga 11km
58CUENCA, PAULAMarxa Llarga 11km
59BAHAMóN LIZCANO, ANTONIO MMarxa Llarga 11km
60MORENO CRUZ, YOLANDAMarxa Llarga 11km
61BAHAMON MORENO, MARINAMarxa Llarga 11km
62BAHAMON MORENO, FRANCESCMarxa Llarga 11km
63GARCIA, MONTSEMarxa Llarga 11kmESCOLA TAIALA
64HERNáNDEZ GARCíA, ARNAUMarxa Llarga 11kmESCOLA TAIALA
189TOMàS PAVóN, M. TERESAMarxa Curta 3,5km
190CABEZAS ROSEL, MIGUELMarxa Curta 3,5km
191CABEZAS GALERA, LEYREMarxa Curta 3,5km
192EL KOUJILI, ABDELALIMarxa Curta 3,5kmELS KOUJILIS
193EL KOUJILI ABOUELBAKA, NOURMarxa Curta 3,5km
194DELGADO GONZALEZ, ALMAMarxa Curta 3,5km
195DELGADO LARA, IVANMarxa Curta 3,5km
196ALBERTO PEREZ, ALEXIAMarxa Curta 3,5km
197RODRÍGUEZ BOLLO, GORKAMarxa Curta 3,5km
65MARTINEZ CANTERO, GREGORIOMarxa Llarga 11km
66MARTINEZ FUENTES, ANTONIAMarxa Llarga 11km
198ALCALà QUIñONES, JOAN JOSEPMarxa Curta 3,5km
67TORRUBIA SANZ, CARMEMarxa Llarga 11kmGIRUNNERES
68TAñA DOT, IRENEMarxa Llarga 11km
69ISERN TORRENT, FRANCESC D’ASSISMarxa Llarga 11km
70ISERN TAñA, BERTAMarxa Llarga 11km
71ISERN TAñA, TANITMarxa Llarga 11km
199PONS VIñOLAS, ROSAMarxa Curta 3,5km
72ARBUSÉ CABEZAS, CRISTINAMarxa Llarga 11km
73ARBUSE CABEZAS, MARMarxa Llarga 11km
200TIMONET COMPANY, ANNAMarxa Curta 3,5km
201PONS VIñOLAS, ANGELMarxa Curta 3,5km
202PONS TIMONET, CLàUDIAMarxa Curta 3,5km
203PONS TIMONET, JORDIMarxa Curta 3,5km
74CIGLIUTI, INESMarxa Llarga 11km
75CASTRO GARVI, INMAMarxa Llarga 11km
76CASTELLANO ALSINA, SILVIAMarxa Llarga 11km
77MOLAS LEIVA, FABIANAMarxa Llarga 11km
204ALAMO PASTOR, TANIAMarxa Curta 3,5km
205CAICEDO ALAMO, MIAMarxa Curta 3,5km
206LóPEZ MUELA, DUNIAMarxa Curta 3,5km
207GIMENEZ GONZALEZ, DIEGOMarxa Curta 3,5km
78CAICEDO IGLESIAS, EDUARDMarxa Llarga 11km
79BERNAL PRAT, OLGAMarxa Llarga 11km
80SARMIENTO BERNAL, MARCMarxa Llarga 11km
81PEDRAZA GóMEZ, FRANCISCOMarxa Llarga 11km
208LóPEZ DE URALDE PRIETO, PABLOMarxa Curta 3,5km
209LóPEZ DE URALDE MARIN, BRUNAMarxa Curta 3,5km
210DONCEL COBO, JOSEFAMarxa Curta 3,5km
211MORENO MORALES, VICTORIANOMarxa Curta 3,5km
212PUJOL, LíDIAMarxa Curta 3,5km
213GONZALEZ NAVARRO, ALVAROMarxa Curta 3,5km
82FONT FIERRO, JAUMEMarxa Llarga 11kmGAVARRUNQUART
83NEVOT I MEDINA, BEGONYAMarxa Llarga 11kmCLUB ATLETISME GIRONA
84PALMA CALLE, MARMarxa Llarga 11km
85GóMEZ RODICIO, MARíA LUISAMarxa Llarga 11km
86JIMENEZ BERMEJO, BEATRIZMarxa Llarga 11km
87VILLAFAñE GAGO, ADOLFOMarxa Llarga 11km
214DURAN VILLAGRASA, ELISABETMarxa Curta 3,5km
215VILLAFAñE DURAN, PAUMarxa Curta 3,5km
216MARTíNEZ SOLER, ANNAMarxa Curta 3,5km
88SáNCHEZ MUñOZ, SOCORROMarxa Llarga 11km---
89BAYó, MONTSEMarxa Llarga 11km
90ROCA SERRAT, M.ANGELSMarxa Llarga 11kmGIRUNNERES
91AYALA MARTíNEZ, TRINIMarxa Llarga 11km
92GUTIéRREZ JURADO, CARMENMarxa Llarga 11kmTAIALA
93GUTIéRREZ JURADO, MARíA NIEVESMarxa Llarga 11kmTAIALA
94SERRA, MARIAMarxa Llarga 11km
95RIBAS GRACIA, JOSEP LLUíSMarxa Llarga 11km
96SERRA VENTALLó, JOSEPMarxa Llarga 11km
97SANZ GOMEZ, ANNAMarxa Llarga 11km
98ROMAN DEVESA, ALBERTMarxa Llarga 11km
99SANZ PARDO, RAFAELMarxa Llarga 11km
100SAGRERA POUSA, XIANAMarxa Llarga 11km
101POUSA LABORA, SILVIAMarxa Llarga 11km
102SAGRERA FONT, XAVIERMarxa Llarga 11km
103SORIANO COLLANTES, DANIMarxa Llarga 11km#METODOSORI
104PéREZ RUIZ, XESCAMarxa Llarga 11km#METODOSORI
217RINCóN ROSALES, MERITXELLMarxa Curta 3,5km
105VALIENTE RINCóN, ELENAMarxa Llarga 11km
218VALIENTE RINCóN, LIAMarxa Curta 3,5km
106BOIX VILALLONGA, MARCMarxa Llarga 11km
107COSTA BASSAS, CRISTINAMarxa Llarga 11km
219OYA CAñAVERAS, JAVIMarxa Curta 3,5km
220OYA CAñAVERAS, SILVIAMarxa Curta 3,5km
221CAñAVERAS OYA, CANDELAMarxa Curta 3,5km
222OYA CABALLERO, MARCOSMarxa Curta 3,5km
108HERNáNDEZ CRIADO, MòNICAMarxa Llarga 11km
109SALICHS OLIVERAS, ANTONIMarxa Llarga 11kmSOM DE SANT CELONI
110ALCARAZ SANCHEZ, JOANMarxa Llarga 11kmSOM DE SANT CELONI
111PLANAS CASTAñER, LLUISMarxa Llarga 11kmSOM DE SANT CELONI
112MORALES CARRASCO, MANELMarxa Llarga 11kmSOM DE SANT CELONI
113FERREIRA PICOS, FRANCISCOMarxa Llarga 11kmSOM DE SANT CELONI
114FERNANDEZ CALLE, ANDRESMarxa Llarga 11kmSOM DE SANT CELONI
115ORIHUELA DIAZ, MANELMarxa Llarga 11kmSOM DE SANT CELONI
116ARDEVOL CASANOVAS, ALBERTMarxa Llarga 11kmSOM DE SANT CELONI
223COBORI, ANDREEA AURELIA COBORIMarxa Curta 3,5kmTALLALA
224COBORI, IRINA ELENAMarxa Curta 3,5kmTALLALA
225COBORI, RAUL GABRIELMarxa Curta 3,5kmTALLALA
226COBORI, RADU PETRUMarxa Curta 3,5kmTALLALA
117ELYAMANI, BENAISSAMarxa Llarga 11kmNO
118SOSA MUñOZ, ANDREUMarxa Llarga 11km
119SUREDA VIDAL, XAVIERMarxa Llarga 11kmPARTICULAR
Curses.cat :: Inscripcions, Classificacions, Calendari, Cronometratges

Tel 650 320 310 || angel@curses.cat
C/Rusinyol, 13 -17130 L'Escala

Avis Legal || RGPD || Política de Devolucions
2024-05-26 13:35:53